دوبیتی های بیلیوف(خودم)

                                                        مــــــــــــور

مور را چون هوس دانه بود ... گرچه آن دانه همی دور بود

مور همواره چو آبی در کوه ... میرود تا که درآید،چه بسا سخت بود

 

                                                     جاده چالوس

گر تو خواهی تا همی خرم شوی ... با صدای هایده چون من شوی

جاده ی چالوس را گر سر کنی ... میرود از سر غمت،گل زن شوی

 

                                                     ماه میهمانی

ماهِ رمضان است و دگـر هیچ نخوردن ... چه بسا سخت بود دیدن و بل بهره نبردن

ماهی که در آن خانه پر از آب و بسی گوشت ... بل فایده اش گشنگی و ضعف و همی سیر نمردن

                                                                                                          Biliof

/ 0 نظر / 20 بازدید