کشف یک پروتئین در توقف رشد تومورها

گروهی از دانشمندان کانادایی در بررسیهای خود پروتئینی کلیدی را یافتند که می تواند از رشد تومورها در بدن جلوگیری کند.

 ماکروفاژها سلولهایی هستند که بخشی از مکانیزم ایمنی طبیعی بدن را به عهده دارند. زمانی که این سلولها جذب بافت سرطانی شوند دوباره برنامه ریزی می شوند و عملکردهای ضدتوموری خود را از دست می دهند. به این ترتیب، سلولهای سرطانی رشد و گسترش می یابند.

 اکنون محققان دپارتمان بیوشیمی و بیولوژی مولکولی و پاتولوژی دانشگاه "دالهاوسی" در هالیفاکس کانادا پروتئینی کلیدی به نام S100A10 را یافتند که بر روی سطح ماکروفاژها قرار دارد و می تواند این سلولها را به محل رشد تومورها منتقل و رشد و گسترش سرطان را متوقف کند.

 به این ترتیب، ماکروفاژها می توانند فرایندی را که در طول آن سلولهای سالم به سلولهای سرطانی تبدیل می شود متوقف کنند.

 براساس گزارش "زی نیوز"، دانشمندان کانادایی این پروتئین ماکروفاژها را "قیچی مولکولی" نامیدند و ضمن تاکید بر این نکته که نتایج این کشف می تواند تحولی در روش مطالعه تومورها ایجاد کند، اظهار داشتند: "تاکنون تصور می شد تمام سلولهایی که در تومور هستند بیمارند اما اکنون ما نشان دادیم که سلولهای دیگری نیز وجود دارند که با سلولهای سرطانی همکاری کرده، آنها را برای رشد راهنمایی می کنند و برای تکامل سلولهای عادی در سلولهای بیمار نقش مهمی ایفا می کنند."

 این دانشمندان افزودند: "این پروتئین همانند یک قیچی رفتار می کند که بافت مانع ایجاد شده در اطراف تومور را می برد و به ماکروفاژها اجازه می دهد که وارد محل تومور شوند و با سلولهای بیمار مقابله کنند."

 به گفته این پژوهشگران، پروتئین S100A10 در آینده می تواند به عنوان یک هدف درمانی برای فعال کردن دوباره ماکروفاژها در مبارزه با سرطان کاربرد داشته باشد.

/ 0 نظر / 10 بازدید