زنبور ها عسل را با جریان برق تولید می کنند!

پژوهشگران جدیداً به نتایج جالبی در خصوص تولید عسل توسط زنبورهای برده اند که در ارتباط با نقش ویژه گل ها است.

به گزارش ساینس دیلی زنبورها توسط بار مغناطیسی منتشر شده توسط گل ها عسل تولید می‌کنند.

 گفتنی است گل ها به وسیله بارهای مثبت الکتریکی که از خود منتشر می‌کنند زنبورها را به سمت خود جذب می‌کنند و بعد از اینکه زنبور شهد مورد نیاز خود را از گل تهیه کرد دوباره این بار بار منفی تولید می‌کنند.

این تغییر بارهای مغناطیسی علاوه بر رنگ و بوی گل ها در کشش و جاذبه‌ی گل برای اینکه زنبور از طریق آن گرده جمع آوری کند اهمیت فراوان دارد.


/ 0 نظر / 14 بازدید