نحوه شهادت حضرت علی بن الحسین سجاد (ع)

زندگی و رفت و آمد امام در زمان امویان بسیار تحت کنترل بود و سه بار مسموم شدند در

ماجرای زیارت خانه خدا هشام بن عبدالملک کینه سختی از امام گرفت و برادرش خلیفه

یعنی ولید بن عبدالملک را تحریک به مجوز قتل ایشان کرد و خود ایشان را به زهر مسموم

کرد این کار آنقدر مخفیانه انجام شد که چگونگی آن مشخص نیست اما طبق شواهد در

ایامی که امام بستری بود به کاسنی و روغن بنفشه و... درمان می کردند و این نشان می

دهد این زهر طبع گرمی داشته است که ظرف چند روز کبد را از کار انداخته است!

/ 0 نظر / 14 بازدید