شعر "بازی دوم" اثر خودم

شعری که بعد از بازی غرور آفرین پلنگ های ایرانی مقابل شیر های آرژانتینی سروده شد:

شیر گــر خواهد که آویزد پلنگ ... غرّه چون باشد،بباشد هم زرنگ

هیچ نتواند که جوید راه را ... گر که باشد خون ایرانی درون کوهِ سنگ

Biliof

/ 1 نظر / 17 بازدید
شیرین

سلام بر حافظ این نسل !! شعرهاتو که می خونم گاهی خنده به لبم می یاد ممنون [ماچ]