سن عاشق شدن کمتر شده است !

جوانی و نوجوانی یکی از حساس ترین دوران زندگی به حساب می آیند و عوامل اجتماعی زیادی در این دوران دخالت دارند.


خانواده باید محبت خودشان را بی دریغ به فرزندانشان ابراز کنند تا فرزندان در دوره ی جوانی کمبود و احساس از طرف خانواده شان حس نکنند.

بررسی ها نشان می دهند در دوران جوانی و نوجوانی افراد اغلب تمایل دارند تا با هم سن و سالان خود ارتباط برقرار کنند و رازها و حرف های خود را به آنها بیان کنند بنابراین والدین باید دوستان فرزندانشان را بشناسند و تاجایی که می توانند با آنها ارتباط برقرار کنند.

دسترسی کودکان و نوجوانان به موبایل و اینترنت باعث کاهش سن بلوغ شده است و فرزندان بیشتر به جای خانواده با  دیگران ارتباط برقرار می کنند .

افزایش اطلاعات بیش از حد و اندازه کودکان و نوجوانان از دنیای مجازی باعث شده است تا بیشتر کنجکاوی از خودشان بدهند  و از خانواده فاصله بگیرند و با دیگران ارتباط برقرار کنند.

خانواده ها باید با دادن اعتماد به نفس به فرزندانشان و ابراز محبت به آن ها، آن ها را از خطراتی که در کمینشان است نجات دهند.

/ 0 نظر / 13 بازدید